اعضاء هیئت علمی

تعداد بازدید:۴۶۳۸

دکتر فهیمه خوشابی

سمت: مدیرگروه تغذیه

مدرک تحصیلی: دکتری تغذیه

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: f_khoushabi@zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

********************************************

مهندس علی میری

سمت:معاون آموزشی دانشکده بهداشت - مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت وایمنی مواد غذایی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Ali.miri@zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

*****************************************

دکتر غلامرضا باقری

مدرک تحصیلی :PHD بیوتکنولوژی و MDPHD

تلفن:۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: gh.bagheri@zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

*********************************************

دکتر فرشاد امیرخیزی

مدرک تحصیلی:دکتری تغذیه

رتبه علمی:استادیار

تلفن:۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیکamirkhizi@zbmu.ac.ir

 رزومه فارسی 

 رزومه انگلیسی

آخرین ویرایش۰۸ آذر ۱۴۰۰