شورای پژوهشی دانشکده

تعداد بازدید:۱۵۵


دکترمحمدرضا رضایی کهخا

مهندس علیرضا خمر

مهندس علی میری

دکتر فرشاد امیرخیزی

دکتر محمد عباس زاده

دکتر غلامرضا ابراهیم زاده

دکتر پروانه اصفهانی

دکتر سودابه حامدی

مهندس ناهید شفیقی

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۴۰۰