لینک های تخصصی مدیریت

تعداد بازدید:۱۲۹۵

پایگاههای اطلاع رسانی مرتبط با گروه مدیریت بیمارستانها گروه مدیریت بیمارستانها


شبکه مدیریت بیمارستانها

www.hospitalmanagement.net

 


سازمان وابسته به مدیریت پزشکی

http://www.evidence-based-medicine.org

 


شبکه مشاوره ای مدیریت بیمارستانها

www.hospital-management.net

 


انجمن بیمارستانهای آمریکا

http://aharc.library.net

 


شبکه مربوط به ارزیابی امکان سنجی ومدیریت بیمارستان

http://www.hospital-management.net

 


منابع اطلاعاتی مدیریت بیمارستانها و خدماتبهداشتی دانشگاه پیتسبورگ

http://www.hsls.pitt.edu/guides/internet/admin

 


موسسه تحقیقات و کیفیت خدمات مراقبتهای بهداشتی

www.ahrq.gov

 


دسترسی به لیست مقالات پذیرفته شده در ISI

http://ip-science.thomsonreuters.com

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۰