آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۲۱۵۲

 

کارشناس آزمایشگاه : خانم مهندس سعیده کوثری

تجهیزات آزمایشگاه :

 

 

 •  کیت کامل پمپ نمونه برداری فردی 

 • دستگاه سنجش روشنایی 

 • کیت کامل صداسنج آنالیزوردار  

 • دستگاه سنجش تشعشعات غیریونیزانUVوIR

 •  کیت کامل پمپ نمونه برداری محیطی  

 • پمپ پیستونی 

 • گازمتر  

 • فلومترحباب صابون 

 • بارومتر 

 • لوله های آشکارساز

 • آنمومتر

 • دماسنج های خشک و تر

 • دماسنج گوی سان

 • ست سمپلر

 • دسیکاتور

 • نمونه برداربیوآئروسل 

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۷