مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۲۴۹

دکتر پروانه اصفهانی

سمت: مدیر گروه

مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک p.esfahani@zbmu.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۴۰۰