اعضای هیات علمی گروه بهداشت محیط

تعداد بازدید:۵۰۶

دکتر غلامرضا ابراهیم زاده

سمت :عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی (phd) بهداشت محیط

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: gebrahimzadeh@ymail.com

  رزومه فارسی

 رزومه انگلیسی

*******************************

مهندس فهیمه مقدم

سمت :عضو هیئت علمی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

رتبه علمی: مربی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:Nakhzari-f68@zbmu.ac.ir

 رزومه انگلیسی

 رزومه فارسی

**************************

مهندس سمیه رهدار

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیکrahdar95@zbmu.ac.ir

 رزومه انگلیسی

 رزومه فارسی

*********************************

دکتر معصومه گلشن

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی بهداشت محیط

 رزومه فارسی

آخرین ویرایش۰۷ آذر ۱۴۰۰