آزمایشگاه میکروبیولوژی محیط

تعداد بازدید:۲۰۸۴

 

کارشناس آزمایشگاه:خانم ندا رنجبر

 

تجهیزات آزمایشگاه:

  • انکوباتور ساده 

  • انکوباتور یخچال دار

  • اتوکلاو

  • هودمیکروبی

  • میکروسکوپ نوری

  • آون

  • کلونی کانتر

  • محیط های کشت و محلول های لازم

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷