آزمایشگاه شیمی محیط

تعداد بازدید:۱۶۷۰

 

کارشناس آزمایشگاه : خانم ناهید شفیقی

تجهیزات آزمایشگاه :

 

 •  شیکر ارلن
 • ترازو با دقت یک هزارم
 •  هیتر استیرر 
 • PHمتر پرتابل
 •  توربیدیمتر 
 • هدایت سنج
 •  اندازه گیری نیتروژن(کجلدال) 
 • سوکسله
 •  هودشیمیایی
 • دستگاه جار
 • COD متر
 •  BODمتر 
 • کوره الکتریکی
 •  سانتریفیوژ 
 • پمپ خلا
 • مواد و محلول های شیمیایی لازم

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷