مدیر گروه

تعداد بازدید:۲۴۱۰

 

 دکتر محمد عباس زاده

 مدرک تحصیلی : دکتری آموزش بهداشت

 رتبه علمی : استادیار

 تلفن : ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

 پست الکترونیک: abaszadeh@zbmu.ac.ir

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۸