قابلیت های مجموعه آزمایشگاه های دانشکده بهداشت

تعداد بازدید:۱۸۱۸

قابلیت های مجموعه آزمایشگاه های دانشکده بهداشت:

 

  • اندازه گیری فلزات سنگین
  • اندازه گیری سدیم، پتاسیم و کلسیم
  • اندازه گیری سموم ارگانوکلره،سموم ارگانو قسفره، باقیمانده داروها در آب و فاضلاب ومواد غذایی
  • اندازه گیری پلی آروماتیک هیدروکربن ها، تری هالومتان ها، مشتقات نفتی، حلال های باقیمانده
  • آزمایشات شمیایی:(کلیک کنید)
  • آزمایشات میکروبی آب و فاضلاب و موادغذایی :(کلیک کنید)
  • اندازه گیری عوامل فیزیکی محیط کار
  • ارزیابی وضع تغذیه
آخرین ویرایش۰۸ بهمن ۱۳۹۶