معرفی مسئول واحد

تعداد بازدید:۲۳۸۵
 

خانم ازاده حیدری

سمت : مسئول واحد EDO

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اموزش بهداشت

تلفن : ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک : heydari@zbmu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۲۱ بهمن ۱۳۹۸