مسئول آزمایشگاه

تعداد بازدید:۲۰۹۶

دکتر محمدرضا رضایی کهخا

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصی شیمی تجزیه

آدرس: دانشکده بهداشت زابل

تلفن: 05432232177

ایمیل: Rezaei@zbmu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۳۰ بهمن ۱۳۹۸