۰۵:۲۲ - پنجشنبه ۰۸ آبان ۱۳۹۹
رادیو دانشگاه   

رسالت و اهداف دانشکده

تعداد بازدید:۳۶۸

 

 

 

رسالت (Mission) چشم انداز( Vission) و اهداف دانشکده بهداشت

رسالت

دانشکده بـــهداشت مسئــــولیت پذیرش و تربیت دانشجـــــــو در مقاطع مختلف رشتــــه های بـــــهداشتی و مدیریتی به منظور حل مشکلات نظام بهداشتی و نهایتاً تولید علم و ارتقاء سطح دانش در علوم بهداشتی را بر عهده دارد.

چشم انداز

چشم انداز دانشکده )vision(دانشکده بهداشت:

ارتقاء نقش دانشکده در امور آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی به عنوان دانشکده پیشرو در بین دانشکده ها بهداشت قطب

اهداف کوتاه مدت

 

1- تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه های مختلف علوم بهداشتی متناسب با نیازمنطقه

2-  بهبود ساختار فیزیکی و تجهیزات آموزشی و پژوهشی

 

 

اهداف بلند مدت

1 - توسعه دوره های آموزشی خصوصاً تحصیلات تکمیلی با تاکید بر نیازهای منطقه ای

2-ارتقاء سطح تخصصی و مرتبه اعضاء هیئت علمی دانشکده

3-  ارتقاء سطح تخصصی کارکنان دانشکده

4- تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده

5- جذب دانشجوی خارجی

6-بکارگیری دانش آموختگان حوزه های مختلف بهداشتی با توجه به نیازهای منطقه

 

اهداف آموزشی

1- ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی

2-بهبود ساختارفیزیکی محیط آموزش

3-بهبود تجهیزات آزمایشگاهی

اهداف پژوهشی

1- ارتقاء کیفیت خدمات پژوهشی

2-بهبود ساختارفیزیکی محیط پژوهش

3-انجام طرح های پژوهشی جهت رفع مشکلات بهداشتی منطقه

4-راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت

اهداف خدماتی

1-ارائه خدمات مشاوره ای در کلیه حوزه های بهداشتی در سطح جامعه(بیمارستان،کلنیک ها،مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی ،خانه های بهداشت و پایگاههای بهداشتی،صنایع و.....)

2-ارائه خدمات جامع سلامت توسط دانشجویان کارآموز مطابق با مورد یک

 

آخرین ویرایش۱۲ اسفند ۱۳۹۸