ارتقا به مرتبه دانشیاری جناب آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا

ارتقا به مرتبه دانشیاری جناب آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا

ارتقا به مرتبه دانشیاری جناب آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا
۱۵ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۱ کد : ۴۳۰۵ اخبار دانشکده
تعداد بازدید:۶۰
ارتقا به مرتبه دانشیاری آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا با کمال مسرت ارتقا ء رتبه علمی جناب آقای دکترمحمد رضا رضایی کهخا از مرتبه استادیاری به دانشیاری را ازصمیم قلب به ایشان تبریک عرض نموده و توفیق روزافزون ایشان را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتراز درگاه ایزد منان خواستاریم .
ارتقا به مرتبه دانشیاری جناب آقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا

کلید واژه ها: دانشیاری