۱۷:۵۶ - چهارشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۸
رادیو دانشگاه   

کمیته اخلاق

اعضای کمیته  کانون اخلاق حرفه ای دانشکده بهداشت:

  • آقای دکتر محمد رضا رضایی کهخا
  • آقای مهندس علی میری
  • آقای مسعود عارف نژاد
  • خانم دکتر فهیمه خوشابی
  • خانم آزاده حیدری
آخرین ویرایش۰۸ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۹۱