گروه مدیریت و اقتصاد بهداشت

تعداد بازدید:۱۷۵۸

نام و تعریف رشته
رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی

این رشته در سال 1385 و با  پذیرش 21 نفر دانشجو گشایش یافت .

 

هدف

هدف از تشکیل این دوره تربیت افراد متخصص ومتعهد در زمینه اداره امور بیمارستانها بوده که در اهداف کلی زیر خلاصه می گردد :

-          تأمین نیروی انسانی جهت ارائه خدمات اداری, اجرایی در واحدهای مختلف بیمارستانها

-          افزایش کارآیی واثربخشی فعالیت بیمارستانهای کشور

-          اداره مؤثرتر وپویا تر بیمارستانها

-          اقتصادی تر وعلمی تر اداره کردن مراکز بهداشتی ودرمانی

 

طول دوره

 طول این دوره 4 سال می باشد .

    تعداد کل واحدهای این دوره حداقل 130 واحد تئوری و عملی می باشد .

آخرین ویرایش۱۶ آذر ۱۳۹۸