اعضای مؤسس مرکز تحقیقات محیط زیست و سلامت

تعداد بازدید:۲۴۲۷

 

  • جناب آقای دکتر محمد رضا رضایی کهخا

  • جناب آقای دکتر مهدی افشاری

  •  جناب آقای مهندس علی میری

  • سرکار خانم دکتر فهیمه خوشابی

  •  سرکار خانم مهندس آزاده حیدری

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷