معرفی

آقای علی کیخا

مدرک تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۲۱۴۵