معرفی

تعداد بازدید:۲۴۰۳

 

آقای علی کیخا

مدرک تحصیلی: کارشناسی تکنولوژی آموزشی از دانشگاه بوعلی سینا همدان

آخرین ویرایش۲۸ بهمن ۱۳۹۸