معرفی مسئول واحد

 

خانم ازاده حیدری

سمت : مسئول واحد EDO

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد اموزش بهداشت

تلفن : ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک : Azadehhedr@yahoo.com

 

آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۷۲۴