مدیر گروه

اقای مسعود عارف نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت

رتبه علمی: مربی

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Arefnezhad67@yahoo.co m

 

 

آخرین ویرایش۱۶ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۱۰