مدیر گروه

تعداد بازدید:۱۸۰۱

اقای مسعود عارف نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت

رتبه علمی: مربی

رزومه انگلیسی

رزومه فارسی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Arefnejad@zbmu.ac.ir

 

 

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۸