مدیر گروه

مهندس مسعود عارف نژاد

سمت: مدیر گروه رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت

رتبه علمی: مربی

آدرس CV :cv

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Arefnezhad67@yahoo.co m

 

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۶۰۶