مدیر گروه

اقای مسعود عارف نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت

رتبه علمی: مربی

 CV

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Arefnezhad67@yahoo.co m

 

 

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۶۵۲