سرفصل دروس

تعداد بازدید:۱۷۲۳

برای مشاهده سرفصل بر روی نام دروس کلیک نمایید.

آمار حیاتی آناتومی انگل شناسی ارزیابی وضع تغذیه آثار فرآیند بر ارزش غذا(1)

 

آثار فرآیند بر ارزش غذا

بهداشت و مسمومیت های غذایی

 

بهداشت عمومی(1)

بهداشت عمومی بیماری های ناشی از سوء تغذیه
بیوشیمی مقدماتی بیوشیمی متابولیسم داروشناسی اکولوژی غذا و تغذیه اپیدمیولوژی بیماری ها
اصطلاحات پزشکی و بیمارستانی فیزیولوژی تغذیه اصول ایمونولوژی جامعه شناسی پزشکی کارآموزی در عرصه(بخش صنایع غذایی)
کارآموزی در عرصهPHC کارآموزی در عرصه(کارآموزی تغذیه در بیمارستان) کاربرد رایانه در علوم تغذیه

 

خدمات تغذیه ای در نظام مراقبت های بهداشتی

میکروب شناسی مواد غذایی
میکروب شناسی عمومی مدیریت خدمات غذایی اصول آموزشی و مشاوره تغذیه اصول و روش ها نگهداری مواد غذایی اصول تنظیم برنامه های غذایی
اصول برنامه ریزی و مدیریت برنامه های تغذیه ای پاتافیزیولوژی فیزیولوژی پروژه(تغذیه جامعه) مبانی روانشناسی
روش های مطالعه و یادگیری روش تحقیق در علوم بهداشتی رژیم درمانی(1) رژیم درمانی(2) سمینار تغذیه
شیمی و تجزیه مواد غذایی تغذیه در دوره های زندگی تغذیه اساسی(1) تغذیه اساسی(2)

زبان تخصصی

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۵