اعضاء هیئت علمی

تعداد بازدید:۳۷۵۵

 

دکتر فهیمه خوشابی

سمت: مدیرگروه تغذیه

مدرک تحصیلی: دکتری تغذیه

رتبه علمی: استادیار

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: f_khoushabi@zbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 


 

 

مهندس علی میری

سمت:معاون آموزشی دانشکده بهداشت - مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد بهداشت وایمنی مواد غذایی

تلفن: ۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک: Ali.miri@zbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

 

 

 

 


 

   

دکتر غلامرضا باقری

مدرک تحصیلی :PHD بیوتکنولوژی و MDPHD

تلفن:۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:gh.bagheri@zbmu.ac.ir

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

دکتر فرشاد امیرخیزی

مدرک تحصیلی:دکتری تغذیه

رتبه علمی:استادیار

تلفن:۰۵۴۳۲۲۳۲۱۹۰

پست الکترونیک:amirkhizi@zbmu.ac.ir

رزومه فارسی 

رزومه انگلیسی

 

 

 
آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۸