تاریخچه آزمایشگاه های دانشکده بهداشت

تعداد بازدید:۵۴۶

   اهداف:  

آزمایشگاه های دانشکده بهداشت با هدف توسعه بهداشت فردی و اجتماعی با تعیین میزان آلایندگی و مخاطرات زیست محیطی منطقه در جهت آگاهی رسانی به مردم منطقه  و مسئولان تاسیس شده است. انجام طرح های مهم پژوهشی و تحقیقاتی درزمینه مسائل زیست محیطی و همچنین تولید روشهای نوین علمی  با دارا بودن تجهیزات و امکانات کم نظیر در سطح منطقه از دیگر اهداف تاسیس آزمایشگاه هاست.

برگزاری دروس عملی و آزمایشگاهی اختصاصی رشته های بهداشت محیط ، بهداشت حرفه ای و تغذیه  که با توجه به نیاز و افزایش تعداد دانشجویان ضروری واز اهداف اولیه تاسیس آزمایشگاههای بهداشت است.

فضاهای آزمایشگاه :

 مجموعه ازمایشگاههای بهداشت در فضایی به  مساحت 300متر مربع واقع شده است . وجود6 آزمایشگاه هیدرولیک ،شیمی و میکروبیولوژی محیط،، آنالیز دستگاهی،بهداشت حرفه ای وتغذیه نیاز دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده بهداشت را تا حدود زیادی بر طرف می کند.

ایجاد فضای مناسب جهت آزمایشگاه های بهداشت حرفه ای، آزمایشگاه تن سنجی و بهسازی فضای کلی آزمایشگاه های دانشکده،ازدیگر فعالیت های انجام شده در آزمایشگاه های بهداشت است.

تجهیزات آزمایشگاه:

خرید تجهیزات مدرن آزمایشگاهی نظیر Toc مترAAS- GC-ECD- HPLCو.... از تجهیزات  خریداری شده آزمایشگاه است. سفارش خرید اکسسوریهای جانبی و بسیار پیشرفته ازجمله Graphite furnace  برای دستگاه جذب اتمی و Headspace Sampling  برای GC که جهت آنالیز نمونه های فرار بکار می رود .

تجهیزات موردنیازبهداشت حرفه ای ازقبیل پمپ های نمونه برداری فردی ومحیطی،انمومتر،گازمتر،مانومترها،دستگاههای اندازه گیری روشنایی،صداسنج ها،انواع دکتورهاوپمپ های پیستونی ولوله های آشکارسازو....

خریدتجهیزات ارزیابی وزن وقد ،رطوبت سنج رفراکتومتر،بوتریمتر،لاکتودانسیتومترو..جهت آزمایشات گروه تغذیه انجام شد.

تجهیزات خریداری شده جهت آزمایشگاه هیدرولیک علاوه بر نیاز دانشجویان بهداشت محیط توانایی پوشش دیگر دانشجویان در دیگر دانشگاههای منطقه نظیر عمران –آب و فاضلاب – آبیاری و .... را دارد.

آخرین ویرایش۲۹ بهمن ۱۳۹۶