معرفی مسئول

تعداد بازدید:۱۶۶۱

دکتر فهیمه خوشابی

 

مدرک تحصیلی : دکتری تغذیه

  تلفن : 05432232190

  پست الکترونیک : fyasiny@yahoo.com

 

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸