معرفی

مهندس علیرضا خمر

سمت: معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

پست الکترونیک: Alireza.ohs@gmail.com

 

آخرین ویرایش۰۶ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۴۸۱