**قابل توجه : دانشجویان شاهد و ایثارگر(۵ درصد شاهد)**

۲۸ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۸ کد : ۳۲۰۹ اخبار دانشکده اطلاعیه
تعداد بازدید:۹۱
دانشجویان شاهد و ایثارگر(۵ درصد شاهد) در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشجویان شاهد و ایثارگر(5 درصد شاهد) در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 همانند سال گذشته از طریق سامانه نقل و انتقال شاهد و ایثارگر به آدرس: http://shahedtransmission.behdasht.gov.ir انجام خواهد شد

. دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر شاغل به تحصیل:

- ثبت درخواست متقاضیان انتقال در سامانه از تاریخ 25/05/1399 لغایت 04/06/1399

- بررسی وضعیت آموزشی و تحصیلی متقاضیان ثبت نام شده در سامانه انتقال توسط کارشناس مربوطه در دانشگاه مبداء از تاریخ 10/06/1399 لغایت 20/06/1399

کلید واژه ها: دانشکده بهداشت زابل


( ۵ )