تازه های علمی

۲۴ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۹ کد : ۱۶۰۸ اخبار دانشکده اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۷۵۶

مقاله خانم دکتر فهیمه خوشابی با عنوان " ارزیابی دریافت موادمغذی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل"با ضریب... در مجله علمی-ترویجی دانشکده پزشکی زابل به چاپ رسید. با ارزوی موفقیت برای پژوهشگران گرامی


مقاله خانم مهندس مریم قلع جهی با عنوان"بررسی میزان استرس شغلی در معلمان مقطع اول ابتدای شهرستان زابل" با ضریب تاثیر... در مجله علمی-ترویجی دانشکده پزشکی زابل به چاپ رسید با ارزوی موفقیت برای پژوهشگران گرامی


مقاله آقای مهندس علی میری با عنوان " The concentration of potentially toxic elements in eggs: A systematic review-meta-analysis a probabilistic health risk assessment با ضریب تاثیر .......... در مجلهTrends in Food Science &Technology   به چاپ رسید.باآرزوی موفقیت برای  پژوهشگران عزیز

 


مقاله اقای مهندس علیرضا خمر با عنوان " an Electricity-  Accidents in Forecast of the Future  Trend of  Distribution Company of Iran: A Time Series Analysis- " با ضریب تاثیر1/225  در مجله Iranian journal public health به چاپ رسید.باآرزوی موفقیت برای  پژوهشگران عزیز


مقاله خانم سمیه باقری با عنوان "اگاهی،اعتقاد و عملکرد نسبت به داروهای گیاهی در درمان دیابت  درمردم شهرستان زابل  " با ضریب تاثیر   در مجله علمی-ترویجی (دانشکده پزشکی زابل)به چاپ رسید.باآرزوی موفقیت برای  پژوهشگران عزیز

 


مقاله"A  systematic  review on hospital inefficiency in the eastern Mediterranean region: sources and solutions

BMC health services research"

با همکاریVictoria D.Belotgeot در سازمان جهانی بهداشت در سال 2019 چاپ رسید


مقاله"ارزیابی ید ادراری و عوامل مرتبط با ان در دانش اموزان 8-10 ساله ی شهر زابل

نویسندگان:فهیمه خوشابی،محمدرضا شادان،روح الله دهمرده،امین اله جهانی

منبع:مجله دانشکده پزشکی زابل

دوره2،شماره2،تابستان1398_ص87-79

 


مقاله"ارزیابی اگاهی ، نگرش و عملکرد مادران باردار درباری مصرف مکمل ها(اسیدفولیک ، اهن ، روی و کلسیم)در دو سال بارداری

نویسندگان:فهیمه خوشابی ، فرزانه مهر دادی ، محمرضا شادان

منبع:مجله دانشکده پزشکی زابل

دور2،شماره 2،تابستان98_ص 100-95

 

 


مقاله"Investigation of Heavy metal(lead) removal from aqueous solution by using advanced oxidation process

مقاله" بررسی کارایی نانو ذره ی  اکسید روی برای حذف انتی بیوتیک سیروفلوکسامین از محلول های ابی"

توسط خانم فهیمه مقدم در سال 2019به چاپ رسید.


مقاله"Unnec e ssavy hospital admission in Iran:a systematic  review and meta_analysis

Tehran university of medical journal_2019_september

توسط خانم دکتر پروانه اصفهانی در سال 2019به چاپ رسید.

 


 

مقاله"job satis factian among nurses in hospials of iran:A sysfematic and "mera_analysis pajouhan scientific jornal

مقاله"strategies to improve hospital effeeinency in iran:A scoping review

توسط خانم دکتر پروانه اصفهانی در سال 2019به چاپ رسید.


 

مقاله" Effects of cereal beta-glucan consumption on body weight, body mass index, waistcircumference and total energy intake: a meta-analysis of randomized controlled trials توسط آقای مهندس علی میری عضو هیات علمی گروه تغذیه در ژورنال Complementary Therapies in Medicine به چاپ رسید.

 

با آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان .....

 


 

مقاله" Elevated liver enzymes and cardiovascular mortality: a systematic review and dose–response meta-analysis of more than one million participants " توسط آقای مهندس علی میری در ژورنال "European journal of gastroenterology & hepatology" در سال   2019به چاپ رسید.

با آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان

                                                             


       مقاله ی مشترک اقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا و اقای مهندس علی میری با عنوان:

fast Determination Of bisphenol A in five Spihed juice and Drinhing Water Samples by pipette tip solid phase Extraction vsing cobult metal organic framework as sorbent Bulletin Of Ethiopia

 به چاپ رسید.

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی زابل دانشکده بهداشت زابل


( ۵ )