تازه های علمی

۱۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۸:۱۰ کد : ۱۶۰۸ اخبار دانشکده اطلاعیه
تعداد بازدید:۱۴۲۳

مقاله"A  systematic  review on hospital inefficiency in the eastern Mediterranean region: sources and solutions

BMC health services research"

با همکاریVictoria D.Belotgeot در سازمان جهانی بهداشت در سال 2019 چاپ رسید


مقاله"ارزیابی ید ادراری و عوامل مرتبط با ان در دانش اموزان 8-10 ساله ی شهر زابل

نویسندگان:فهیمه خوشابی،محمدرضا شادان،روح الله دهمرده،امین اله جهانی

منبع:مجله دانشکده پزشکی زابل

دوره2،شماره2،تابستان1398_ص87-79

 


مقاله"ارزیابی اگاهی ، نگرش و عملکرد مادران باردار درباری مصرف مکمل ها(اسیدفولیک ، اهن ، روی و کلسیم)در دو سال بارداری

نویسندگان:فهیمه خوشابی ، فرزانه مهر دادی ، محمرضا شادان

منبع:مجله دانشکده پزشکی زابل

دور2،شماره 2،تابستان98_ص 100-95

 

 

 

 


مقاله"Investigation of Heavy metal(lead) removal from aqueous solution by using advanced oxidation process

مقاله" بررسی کارایی نانو ذره ی  اکسید روی برای حذف انتی بیوتیک سیروفلوکسامین از محلول های ابی"

توسط خانم فهیمه مقدم در سال 2019به چاپ رسید.


مقاله"Unnec e ssavy hospital admission in Iran:a systematic  review and meta_analysis

Tehran university of medical journal_2019_september

توسط خانم دکتر پروانه اصفهانی در سال 2019به چاپ رسید. 


مقاله"job satis factian among nurses in hospials of iran:A sysfematic and "mera_analysis pajouhan scientific jornal

مقاله"strategies to improve hospital effeeinency in iran:A scoping review

توسط خانم دکتر پروانه اصفهانی در سال 2019به چاپ رسید.


 

مقاله" Effects of cereal beta-glucan consumption on body weight, body mass index, waistcircumference and total energy intake: a meta-analysis of randomized controlled trials توسط آقای مهندس علی میری عضو هیات علمی گروه تغذیه در ژورنال Complementary Therapies in Medicine به چاپ رسید.

 

با آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان .....


مقاله "Job motiration among Iranian  nurses a systematic  review and Meta- Analysis " 

در مجله "HeaHh research journal" در سال 2019 به چاپ رسید.

 


unnecessary length of stay of patients in iranian hospitals :A systematic review and met

analysisl       "در مجله ی jundishapur scimedy  "توسط خانم دکتر اصفهانی  در سال 2019 به چاپ رسید.

 


مقاله" Elevated liver enzymes and cardiovascular mortality: a systematic review and dose–response meta-analysis of more than one million participants " توسط آقای مهندس علی میری در ژورنال "European journal of gastroenterology & hepatology" در سال   2019به چاپ رسید.

با آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان

 


* مقاله "the challeenges of strategic planning in tehran province hospitals "در ژورنال "Management strategic health system"توسط خانم دکتر پروانه اصفهانی به چاپ رسید .

December 2018

                                                                                                                


 

* مقاله   Removal of toluene vapors from the polluted air with modified natural and titanium dioxid   nanoparticles " در ژورنالMedical Gas Research "توسط اقای حسین شجاعی به چاپ رسید.

December18,2018

 


"مقاله " Relationship between the Prevalence of Muscvlos Keletal.

Disorders and occupational stress among Carpet Weavers in sistan and Balvchestan Provinces Iran, in 2017

"در ژورنال"journal of heath Researdtin Community  توسط خانم ها سمیه سامانی و مریم قلع جهی به چاپ رسید.

 

                                                                                                                    volume 4 , Issue 2 , Summer 2018


 


       مقاله ی مشترک اقای دکتر محمدرضا رضایی کهخا و اقای مهندس علی میری با عنوان:

fast Determination Of bisphenol A in five Spihed juice and Drinhing Water Samples by pipette tip solid phase Extraction vsing cobult metal organic framework as sorbent Bulletin Of Ethiopia

 به چاپ رسید.

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی زابلدانشکده بهداشت زابل


( ۴ )